Winter1Winter2

Pedagogisch beleid

Binnen kinderdagverblijf Spring-in-‘t-Veld wordt het pedagogisch beleid van de VAK (Verenigde Agrarische Kinderopvang) gehanteerd. Wij zijn aangesloten bij de VAK en hebben meegewerkt om dit geheel tot stand te laten komen. Als pedagogische uitgangspunten hanteren wij de wettelijk verplichte pedagogische uitgangspunten zoals ze zijn opgesteld door Prof. J.M.A. Riksen-Walraven. Hierbinnen verwoorden we de meerwaarde van een kinderopvang in het agrarische buitengebied met veel ruimte voor een natuurlijke spel-, leer- en leefomgeving. Kinderen die regelmatig in de natuur zijn krijgen veel extra ontwikkelingsstimulansen in vergelijking met kinderen die vooral binnen en/of in een stedelijke omgeving worden opgevangen.                                                                                                                                                                                                                                     

Voor het formuleren van een passende pedagogische visie, waarin de kracht van de agrarische omgeving tot zijn recht komt, hebben we ons verder laten inspireren door de visies van enkele vooraanstaande nationale en internationale ontwikkelingspsychologen en pedagogen: Thomas Gordon, Aletha Solter, Emmi Pikler, Friedrich Fröbel, Helen Tovey en Martinus Langeveld. Deze visies en de bijbehorende pedagogische uitgangspunten vormen de basis van ons dagelijks pedagogisch handelen.

De pedagogisch medewerkers van Spring-in-‘t-Veld bieden een optimaal en veilig opvoedingsklimaat aan. Door kindvolgend te handelen kan het kind zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier ontwikkelen.

Natuur biedt vele ontwikkelingsstimulansen voor een kind:

  • stimuleren van motische ontwikkeling
  • stimuleren van zintuigelijke en creatieve ontwikkeling
  • stimuleren van sociale ontwikkeling
  • stimuleren van emotionele ontwikkeling
  • stimuleren van kennisvragen en onderzoek
  • stimuleren van alertheid
  • stimuleren van respect voor de natuur
  • stimuleren van zingeving

 

Op het kinderdagverblijf ligt het complete pedagogische beleid ter inzage. 

Spring in 't Veld
Stuivenbergweg 2

3403 NH IJsselstein
LRK: 538369978

030 68 74 777 (kantoor)
030 68 80 780 (groepen)
info@sihv.nl

 

Aangesloten bij de